© 2019 

Israel, Haifa

יוסי  - 053-3067626

-(3D)

רותם - 052-3806274

-(2D)

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

July 13, 2017

הסבר על סוגי המטבחים הקיימים

July 10, 2017

בניית בית היא תהליך ארוך, המורכב ממספר שלבים - החל מהתכנון והעיצוב וכלה בבניין המוגמר.

במקצוע הבנייה מעורבים גורמים ומומחים רבים לכל תחום (לדוגמה יועצים למיניהם, מהנדס ומפקח), כשתפקידו של האדריכל הוא להוביל את מלאכת הבניה. על האדריכל להכין תכנון המקשר בין הדרישות וצרכיו...

July 7, 2017

היתר בניה הוא האישור/רישיון שמעניקות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או רשות הרישוי, בהתאם לחוק התכנון והבניה, תקנותיו ותקנים ישראלים מחייבים, המאפשר הריסה, בניה, או שימוש במקרקעין. כל זאת, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום.

היתר בניה הינו חובה. בניה או שימוש ל...

Please reload

Please reload

פוסטים אחרונים

 
 

ארכיון

Please reload