עבודת האדריכל - מהי ?

בניית בית היא תהליך ארוך, המורכב ממספר שלבים - החל מהתכנון והעיצוב וכלה בבניין המוגמר. במקצוע הבנייה מעורבים גורמים ומומחים רבים לכל תחום (לדוגמה יועצים למיניהם, מהנדס ומפקח), כשתפקידו של האדריכל הוא להוביל את מלאכת הבניה. על האדריכל להכין תכנון המקשר בין הדרישות וצרכיו של הלקוח, נתוני השטח, האקלים וסביבתו של המבנה, תוך הענקת תשומת לב להיבטים של הנדסה, חוקים ותקנות קיימות. במקביל, כוללת עבודתו של האדריכל מרכיב אומנותי, שכן הוא עוסק גם באסתטיקה של הבניין ובהשפעתו על החברה. האדריכל מעורב בכל שלבי הבניה. במשך כל התהליך, הוא שומר על קשר עם הלקוח על מנת לתרגם את העיצובים לתהליך בניה בפועל. וודאי שאלתם את עצמכם לא אחת, מהם שלבי עבודת האדריכל עד לקבלת התוצאה הסופית? לשם כך, נפרט עתה את השלבים העיקר

מהו היתר בניה ובאילו מצבים הוא נדרש?

היתר בניה הוא האישור/רישיון שמעניקות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או רשות הרישוי, בהתאם לחוק התכנון והבניה, תקנותיו ותקנים ישראלים מחייבים, המאפשר הריסה, בניה, או שימוש במקרקעין. כל זאת, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום. היתר בניה הינו חובה. בניה או שימוש ללא היתר או בניגוד להיתר, הינה עבירה פלילית. היתר הבניה כולל בתוכו שני דברים: 1. מסמך המפרט באופן כללי את הבקשה שאושרה ע"י הוועדה/רשות הרישוי. 2. "גרמושקה"/תוכנית הגשה - מכלול של תוכניות וטפסים המוגשים ע"י עורך הבקשה לוועדה המקומית, עבור קבלת היתר בניה. ה"גרמושקה" כוללת בתוכה: דף ראשון: כולל בתוכו את הגוש והחלקה, כתובת, פרטי המבקש/ים, פרטי עורך הבקשה ומתכנן השלד, מהות הבקשה, שטח המגרש, חומרי גמר, חישובי שטחים, אחוזי בניה וחתימ

Israel, Haifa

© 2019 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

יוסי  - 053-3067626

-(3D)

רותם - 052-3806274

-(2D)