top of page

תוכנית הרחבה בקיבוץ אושה

אדריכלית : מיכל זיו רימון.

שטח : 140 מ"ר.

קיבוץ אושה

במלחמת העצמאות הותקפה אושה ובידי הגדוד הדרוזי של "צבא ההצלה", אולם תושבי היישובים הצליחו להדוף את ההתקפות.

ויקפדיה

Temssi - Indoor Visualization -  הדמיות
Temssi - Indoor Visualization -  הדמיות
Temssi - Indoor Visualization -  הדמיות
לפרוייקטים נוספים:
bottom of page