top of page

תוכנית הרחבה בקיבוץ אושה

אדריכלית : מיכל זיו רימון.

שטח : 140 מ"ר.

קיבוץ אושה

במלחמת העצמאות הותקפה אושה ובידי הגדוד הדרוזי של "צבא ההצלה", אולם תושבי היישובים הצליחו להדוף את ההתקפות.

ויקפדיה

bottom of page