• רותם,Temssi

מערכת רישוי זמין


מערכת רישוי זמין הינה מערכת כלל ארצית המשמשת להגשת תיקים ממוחשבים, אשר מתממשקת לכלל הגורמים הרלוונטיים - עורכי הבקשות, הוועדות וגופים נוספים, החל משלב ההגשה לתיק

מידע ועד לקבלת ההיתר.

במסך ההגשה לעורכי הבקשות - ניתן לראות שני חלקים עיקריים.

1. בקשות למידע.

2. בקשות להיתר.

כעת נסביר מה אומר כל חלק ואילו מסמכים נדרשים בו.

בקשות למידע - הגשת בקשה לתיק מידע:

כל אדם המעוניין להגיש בקשה להיתר, נדרש להגיש קודם לכן, בקשה לתיק מידע.

תיק מידע כולל בתוכו את המידע התכנוני לגבי המותר והאסור באותו השטח - לדוגמה, התקנות הרלוונטיות לאזור/לשטח, קביעות אשר נקבעו בתכניות קודמות וכו'.

המידע ניתן ע"י מהנדס הוועדה הרלוונטית.

במקביל, תוגש הבקשה גם לגופים נוספים אשר יפרטו גם הם את דרישותיהם לשטח הרלוונטי - לדוגמה, כיבוי אש, חברת החשמל, הג"א וכו'.

תיק המידע נמסר למגיש הבקשה תוך 30 יום ותוקפו לשנתיים בלבד.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למידע במערכת:

1. מפת מדידה רלוונטית ועדכנית לחצי השנה האחרונה - הכוללת את הדרישות עפ"י מפ"י.

מפת המדידה נדרשת בפורמט DWG וכן בפורמט DWF/DWFX.

2. תרשים מתאר - הכולל את המבנה המדובר והמבנים בסביבתו.

3. צילומי מגרש עדכניים, הכוללים תאריך צילום + סימון המוצע.

4. למרות שאין חובה - רצוי מאוד להגיש גרמושקה כבר בשלב זה, כולל סימון המוצע.

5. מסמכים נוספים במידת הצורך.

6. בשלב האחרון במערכת, נדרשת קבלה סרוקה על התשלום עבור תיק המידע.

בקשות להיתר - הגשת בקשה להיתר בניה:

לאחר שנתקבל תיק המידע, עורכים את הגרמושקה ומתקנים במידה וישנם תיקונים.

לאחר מכן, מגישים בקשה להיתר דרך המערכת.

הבקשה מתחלקת לשני סוגים:

1. הגשת בקשה במסלול רישוי מלא.

2. הגשת בקשה במסלול הקלה/שימוש חורג.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר במערכת:

1. תוכנית ראשית (גרמושקה) - בפורמט DWFX.

2. מפת מדידה בפורמט DWG/DWF/DWFX.

3. הוכחת בעלות - נסח טאבו.

4. אישור תשלום פיקדון - קבלה סרוקה.

5. צירוף נסח רישום מקרקעין - צירוף נסח בשנית.

6. חתימות מבקשי הבקשה - טופס חתימת המבקש אשר מורידים מהמערכת.

7. חתימות בעלי הזכויות בנכס - גרמושקה סרוקה/דף ראשון סרוק הכולל חתימות שכנים + דף חתימות שכנים עם חתימת עו"ד.

8. הצהרות ומינויים - מתכנן השלד: נדרש טופס הצהרת מהנדס אשר מורידים מהמערכת.

במידה ומגישים במסלול של הקלה/שימוש חורג הכולל פרסום, נדרש להוסיף את המסמכים הבאים:

1. אישור למשלוח הודעות לבעלי זכויות בקרקע/פרסום 149.

2. הוכחת פרסום הודעה בעיתון - צילום המודעה המופיעה בעיתון.

3. הוכחת הצגת מודעה במקום בולט - צילום המודעה המוצגת בבניין.

4. הוכחת מסירת הודעה בדבר ההקלה או השימוש החורג - בדומה לסעיף 1, אותו המסמך פעם נוספת.

5. צירוף נסחי מקרקעין - צירוף נסח טאבו בשלישית.

6. הצהרה על ביצוע האמור בסעיפים לעיל - סריקת התצהיר וההצהרה.

למערכת יש כמה דרישות לגבי העלאת המסמכים, ניתן ואף רצוי להיעזר בתמונה המצורפת.

בהצלחה!

#מערכתרישויזמין #אדריכלות #תיקמידע #בקשהלהיתר #היתרבניה #גרמושקה #תמסי #תכנון #עיצובפנים

442 views0 comments

Israel, Haifa

© 2019 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon

יוסי  - 053-3067626

-(3D)

רותם - 052-3806274

-(2D)